Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instalacje OZE zamontowane w ramach projektu

96

Kotłów na biomasę

228

Pomp ciepła do CWU

201

Instalacji fotowoltaicznych

304

Instalacji solarnych

Moduły systemu

Lista lokalizacji instalacji wraz z wizualizacją na mapie i wartością ostatniego odczytu

Pełna baza danych odczytów pobranych z poszczególnych instalacji zainstalowanych w ramach projektu

Efektywności instalacji OZE, redukcji emitowanych zanieczyszczeń, osiągniętych oszczędności

Gry edukacyjne oraz kalkulatory kosztów energii i emisji CO2