Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Formularz kontaktowy:

Urząd Miasta Białej Podlaskiej

Uwaga: W przypadku awarii urządzeń prosimy skorzystać z formularza „Zgłoś awarię