Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Krótki quiz na temat ekologii. Zmierz swój czas i zobacz jak wiele pytań uda ci się rozwiązać.

Odnawialne źródła energii

Sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii