Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

teal and YellowNiniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji OZE dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja

Do obliczeń przyjęto następujące wartości:

1 tona węgla = 8 012 kWh,

1m3 gazu = 10.8 kWh

1 tona węgla – 800 zł

1m3 gazu – 2,4 złWłączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 1412997.69 kWh co odpowiada 130833.11 m3 gazu ziemnego.

Wykres 1- Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 1412997.69 kWh co odpowiada 176.34 ton węgla.

Wykres 2- Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE [zł]


Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany).
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej